zaterdag 12 november 2011

Over Vlaanderen

Zoals dhr. Sioen in 'dS Weekblad' recent schreef, en zoals we ook al langer wisten via het onderzoek van professor Cassiman, is de genenpool van de autochtone 'raséchte' Vlamingen nogal divers, zodat we dit ook moeten relativeren, maar toch ben ik, zowel langs vaders- als moederszijde, een 'rasechte' autochtone Vlaming, een kind van Vlamingen die hier al eeuwen wonen dus... (Mijn familienaam, langs vaderskant ('De Caluwé'), is trouwens een verfransing van het Middelnederlandse woord 'Calvis', wat 'de Kale' betekent, en is weldegelijk uit Vlaanderen (Oost- of West-Vlaanderen) afkomstig. De meeste 'De Caluwé's wonen trouwens in Oost-Vlaanderen, waar ik zelf ook geboren en getogen ben, en bovendien komt de naam voor in zeer vele documenten uit de Middeleeuwen, ook in Gent (o.a. over een zekere 'Lieven De Caluwé') en in Brugge, waar destijds, tijdens de volksopstand van 1302, een zekere 'De Caluwé' baljuw was van de stad... (En, zoals je in deze link kunt lezen, werd een baljuw in Vlaanderen aangesteld door (ook betaald door en in dienst van) de Graaf van Vlaanderen, en was dus NIET in dienst van de koning van Frankrijk, maar vocht allicht mee aan Vlaamse zijde tegen de Fransen. En een baljuw die, in dienst van de graaf van Vlaanderen, aangesteld werd in een bepaalde stad, moest altijd een Vlaming zijn, weliswaar afkomstig uit een andere streek dan de stad waarin hij zijn functie vervulde. Dit deed men om machtmisbruik en vriendjespolitiek te voorkomen. Maar om die reden zou het dus best kunnen zijn dat deze baljuw van Brugge destijds afkomstig was uit Oost-Vlaanderen... ;-).

Kortom, alhoewel we het, gezien de zeer diverse genenpool in Vlaanderen, ook moeten relativeren, ben ik weldegelijk een 'raséchte' autochtone Vlaming, geboren en getogen in Oost-Vlaanderen, ergens op een reeds lang geleden verdwenen boerderij (havenontwikkeling op de Linker-Schelde-Oever) tussen Kallo en Doel, en als zoon van een landbouwer, meen ik te mogen zeggen en schrijven dat ik ook zeer veel meegekregen heb van het eigen volk, en de eigen Vlaamse cultuur, en dat ik ook gesnoven heb van de zeer rijke Vlaamse poldergrond...(En alhoewel ik eerder links en niet rechts ben: 'Vlaams Bloed en Vlaamse Bodem' dus, hahaha! ;-)

Maar dit neemt niet weg dat ik ook veel kritiek heb op onze erg materialistische cultuur, die ook al in de vroegere landbouwergemeenschappen tot uiting kwam.

Onze godsdienst, de katholieke, was een erg hypocriete, en dat bleek ook al in die landbouwergemeenschappen, waar iedereen 's zondags naar de mis ging, maar waar ook veel gelogen en bedrogen werd, dat het een lieve lust was... En de waarde van iemand werd niet gemeten aan zijn of haar karakter, maar weldegelijk aan de omvang van diens bezittingen, de grootte van de schuur en het erf, en de hoeveelheid van de grond...

In werkelijkheid hebben wij een erg materialistische en niet-spirituele cultuur, en dat is ook zo bij onze arbeiders, voor wie 'het materialisme' in het 'historisch materialisme' van Marx, klaarblijkelijk een zeer belangrijk deel uitmaakt van 'de dialectiek'... ;-)

Maar toch is het zo dat 'de kleine man/vrouw' hier allicht véél meer te zeggen heeft dan elders in de wereld, immers, mijns inziens zit dit a.h.w. ingebakken in onze cultuur, waar de ambachten en de gilden (nu onze middenstanders en 'kleine zelfstandigen') al geleidelijk meer inspraak kregen in de Middeleeuwen. En was de Guldensporenslag (11 juli 1302, ook onze Vlaamse feestdag), niet dé eerste overwinning van een leger van voetvolk (lees: een leger van arbeiders, gerekruteerd uit de gilden en de ambachten) op een elite-leger van (Franse) ridders (lees: kaderleden en leidinggevenden, die toen, inderdaad, voor het Franse koningshuis werkten).

Wel, mijns inziens, is deze betekenis van de Guldensporenslag ook diep verweven in de psyche van het Vlaamse volk, te weten: Een volk dat geneigd is om zich, steeds opnieuw, te ontdoen van haar kaderleden en leidinggevenden, zeker wanneer die niet tot het eigen volk behoren; maar ook de eigen kaderleden en leidinggevenden hebben het hier niet zo gemakkelijk, immers, het gewone volk had en heeft hier veel meer te zeggen dan elders, en wil liever een horizontale bedrijfscultuur, met zoveel mogelijk inspraak, volledig tegengesteld dus aan het centralistische Frankrijk van destijds...

(Wordt later vervolgd)

maandag 24 oktober 2011

Cold Fusion (part V) :
Dr. George Miley Replicates Patterson.


Toevallig ben ik vandaag gestoten op dit zeer interessant onderzoek van Dr. George Miley, waarin hij het onderzoek van koude-fusie-pionier James Patterson repliceert:George Miley, Professor Emeritus
Nuclear & Electrical Engineering
University of IllinoisDr. George Miley Replicates Patterson, Names Rossi (e-Cat Site)

En bekijk daarin ook de slide show:

Geen excess-heat? Geen transmutatie? Geen reactieproducten? Oordeel zelf:Voor nog meer informatie over het werk van Dr. Miley, lees je best ook deze link:

Mr. Rossi Goes to Market, Dr. Miley and Others Hope to Follow (e-Cat Site)

Met bijhorende video:

George Miley talk at the World Green Symposium


En bekijk ook even deze prachtige video's over het werk van koude-fusie-pionier James Patterson:

James Patterson (e-Cat Site)


Het is overduidelijk dat deze mensen, net zoals zovele anderen, resultaten boekten, maar waarom toch, werd en wordt dit waardevolle werk zomaar afgedaan als 'junk-science'?

En waarom wordt er, in vergelijking met deze potentiële milieuvriendelijke en eenvoudige energiebron, zoveel geld geïnvesteerd in warme fusie?

(Denk, bijvoorbeeld, aan ITER (Frankrijk), waar men, met enorme investeringsbudgetten, enorme onderzoeksbudgetten, en zeer dure energieverslindende testen, de processen in de zon probeert na te bootsen (warme fusie in een plasma, dat zo heet is dat men het met zeer zware elektromagneten van de wanden weg moet houden), om, ochot, een paar nano- of micro-seconden 'warme fusie' te hebben... Men is er al vijftig jaar vruchteloos mee bezig, en ondertussen is men aan de volgende vijftig jaar begonnen! En is dat dan niet 'megalomaan'???, terwijl éénvoudige 'koude fusie', in vergelijking daarmee, gewoon voor het grijpen is!)

En hier nog een ander interessant artikel (van dezelfde auteur) over hetzelde onderwerp:

The e-Cat and the Patterson Power Cell (article posted on 10/27) (e-Cat Site)

The e-Cat and the Patterson Power Cell (re-post (revised)) (e-Cat Site)

En hij verwijst bovendien ook nog naar het werk van Piantelli:

Roy Virgilio releases more details on Piantelli’s research (Cold Fusion Now)

dinsdag 11 oktober 2011

Koude Fusie / E-Cat (Deel IV) :
De test van 6 oktober.
Andrea Rossi, staande in het midden van zijn 1MW container-plant,
die samengesteld is uit 52 E-Cat modules (van 27 kW elk)
(In totaal ongeveer 1.4 MW thermisch).

Op deze foto, die gemaakt werd door Focus.it,
zijn slechts 51 E-cats gemonteerd,
maar in totaal zullen het er weldegelijk 52 zijn!
(Focus.it vermeldde slechts '43 E-cats', maar dat is fout!)En in het laatste bericht, had ik het over de fameuze test, die nog zou plaatsvinden op 6 oktober:

Op 6 oktober zal er, door een select team van wetenschappers (wereldwijd) en in de universiteit van Uppsala (Zweden), ook een uitgebreide test uitgevoerd worden, op de grotere E-cats (van 27kw), die deel (52 stuks) uitmaken van de 1MW container plant (in totaal dus ongeveer 1.4 MW thermisch):

Scientists to Test Cold Fusion E-Cat (pesn.com)Foto gemaakt door Maurizio Melis van Radio24


Wel, alhoewel die test eerst plaats zou hebben in de universiteit van Uppsala, bleek pas later dat het toch in de universiteit van Bologna zou zijn, de thuisbasis van Rossi, waar zich ook - nog steeds (door problemen met de verzending van nucleair materiaal) - de 1MW container-plant bevindt... ;-)

En meer informatie over die test vind je hier:

TV: New test of the E-cat enhances proof of heat (Mats Lewan, nyteknik.se, 7 oktober 2011 13:12)

En, naast een video-opname, vind u daarin ook deze linken naar de gegevens van de test:

Hier het gedetailleerd rapport (opgelet: pdf-file!), en hier de data van de test (opgelet: xls-file!).

En, alhoewel deze test voor de wetenschappelijke wereld - alweer! - ondermaats was, ben ik het toch eens met het verslag van de auteur (Mats Lewan). We kunnen, ook bij deze veel te korte (en alweer niet perfect uitgevoerde) test, toch weer spreken van 'excess heat', maar, ik herhaal, zelf vind ik de test ondermaats, en hij voldeed zeker niet aan de hoge verwachtingen die er voordien gesteld werden. En de reden hiervoor ligt, mijns inziens, bij het feit dat de doelstellingen van het team van en achter Rossi, verschillend zijn van die van de wetenschappelijke wereld. Rossi wil, zo snel mogelijk, een commercieel product op de markt brengen, en bovendien wil hij de geheimen in (en van de precieze werking van) de E-cat zo lang mogelijk bewaren, waardoor hij pottenkijkers zoveel mogelijk wil weren, en daarom is hij niet écht geïnteresseerd in een uitgebreide (en correct uitgevoerde) wetenschappelijke test, temeer omdat die meerdere dagen in beslag zou nemen, en ook vereist dat de E-cat ontmanteld wordt...

Rossi, die als eerste op de markt wil komen met een commercieel product, wil zijn bedrijfsgeheimen tegen (potentiële) concurrenten beschermen, en volgt dus een andere (commerciële) strategie, dan die van de wetenschappelijke wereld, waarin men meer uitleg over de precieze werking wil, alsook uitgebreide en niet contesteerbare testen (inclusief ontmanteling van de E-cat).

En ik had daarover (naast mijn bedenkingen bij zijn project voor een home-boiler) een kort berichtje gepost op zijn blog, maar dat berichtje is nog steeds niet gepubliceerd! (En dit komt allicht omdat ik hierbij ook verwees naar het vorig bericht in mijn blog, dat nogal veel linken bevat naar de E-cat-kritische website van S. Krivit... ;-) :

Dear Mr. Rossi,

1. Concerning the use of the E-cat as the energy source for a home-boiler, isn't there a problem that the E-cat, as it operates now, cannot be easily switched on and off, because it takes (relatively much) time to start-up and also generates a lot of residual heat after it is switched off. So doesn't that mean that the E-cat, like it operates now, is more effective when it's used in continuous mode, generating energy to processes in a continuous way, so that you don't loose time and energy when switching on and off all the time (that's how boilers are controlled at the moment).

(But maybe you already gave a hint how to solve that problem, where you wrote - in your answer to a question by Luke Mortensen - '2- mix with a constant temperature flow by means of a by pass system reguated by thermostats'?)

2. I do understand your point of view, where you - as quickly as possible - want to go to the market, but that's a strategy that's opposed to the strategy of the scientific world, that wants to know everything, with very elaborated tests if possible... (As an engineer, I'm already convinced by the previous tests, but I do understand that the scientific world wants more elaborated tests...)


3. Personally, I'm already convinced that the processes in your E-cats generate excess heat, and I wish you further all success in the development of commercial applications; and also in further proving this (maybe with more elaborated tests over a longer time?) to the scientific world.

Kind and warm Regards,

Ir. Daniel De Caluwé
Belgium.

Maar dat neemt niet weg dat, wat mij betreft, de werking van de E-cat al (lang) bewezen is (ook door de vroegere - zij het toch ook ondermaatse - testen). Spijtig toch dat deze testen, die telkens veelbelovend aangekondigd werden, niet (helemaal) voldoen aan de strenge eisen van de wetenschappelijke wereld, maar zoals ik hoger al schreef, komt dit omdat Rossi daar niet écht in geïntereseerd is. Rossi wil vooral geen pottenkijkers, die hem zijn geheimen zouden kunnen ontfutselen, en bovenal (en als eerste), wil hij een commercieel product op de markt brengen, en mocht dat voldoen, dan is een 'bewijs' niet meer nodig, immers, dan liggen de bewijzen - her en der verspreid - bij de (hopelijk tevreden) klanten zelf... ;-)

Maar toch is zijn werkwijze niet helemaal zonder risico's, immers, op die manier krijgt hij niet de steun van de wetenschappelijke wereld enerzijds; en wat de markt betreft, heb ik ook bedenkingen bij zijn project voor een home-boiler:

i) Een elektrische boiler wordt geregeld door het (elektrische) verwarmingselement aan en uit te schakelen, en alhoewel er ook bij zo'n elektrisch verwarmingselement een zekere restwarmte geleverd wordt (levert nog een tijdje warmte-energie na uitschakelen), is dat nog véél méér het geval bij een boiler met een E-cat als verwarmingselement, immers, (zowel) bij opstart heeft de E-cat een relatief lange tijd nodig om in normaal/stationair regime te komen (voor meer uitleg: zie de werking van de E-cat, alsook de resultaten in de verschillende testverslagen); en bij het stopzetten, wordt er nog een hele tijd (uren lang!) restwarmte door de E-cat geleverd. (Dit wordt veroorzaakt door de nucleaire processen in de E-cat, die, net zoals bij onze huidige grote nucleaire fissie-reactoren, nog een hele tijd blijven doorwerken, en dus energie blijven leveren, ook als de reactor al lang gestopt is! In het geval van de E-cat blijft deze vereiste nakoeling wel beperkt tot een paar uur). De E-cat is dus niet erg geschikt om gebruikt te worden in (snel) aan/uit-regime, maar is eerder een product dat best werkt in vol-continue regime (cfr. vele industriële toepassingen, warmte- en elektriciteitsvoorziening, enz, enz...)!

ii) Komt daarbij dat de klant, naast het waterreservoir van de boiler zelf, plaats moet voorzien voor de (kleine) E-cat (40cm*40cm*40cm), alsook voor een gasfles met waterstof (H2) (de klant haalt dus het (brand)gevaarlijke waterstof binnen), waarmee de E-cat, af en toe en in batch, gevoed wordt (bij de grotere E-cat's slechts ongeveer 1 gram H2 per dag). Bovendien kan de E-cat enkel werken met behulp van een elektrisch (voor)verwarmings-element, dat af en toe (in normaal regime tien minuten per uur, maar bij opstart nog veel meer), (automatisch) aangestuurd wordt (door de instrumentatie binnen de E-cat module). Maar hierdoor verbruikt de E-cat, ook in normaal/stationair regime, elektriciteit, en moet de klant, naast H2 als brandstof, dus ook nog een elektrische voeding (stopcontact) voorzien, en het verbruik hiervan in rekening brengen...

iii) En daarnaast zijn er ook nog de veiligheidsaspecten: De klant haalt niet alleen het (brand)gevaarlijke H2 binnen (allicht beperkt tot een (kleine) gasfles, die aan de E-cat bevestigd wordt (een grote E-cat verbruikt slechts 1 gram H2 per dag)). Bovendien is de werking van de E-cat gebaseerd op - tot nog toe niet goed verklaarde - nucleaire processen, maar hierdoor genereert de E-cat gamma-straling, waartegen de constructeurs (Rossi et al.) een afscherming hebben (moeten) voorzien, en is er bovendien het risico op een melt-down (van de E-cat), wanneer het voedingswater (bij de testen geleverd door een peristaltische pomp) weg zou vallen. Rossi heeft aangegeven dat hij een extra (nood-)voeding zou voorzien, en allicht gebruikt hij daarvoor de (gewone) watervoorziening/distributie zelf (maar waarom dan nog een peristaltische pomp gebruiken, want die vervalt dan allicht), tenminste als die aangesloten wordt via een 'fail-to-open' klep (in combinatie met een 'fail-to-open' klep van de waterstof-toevoer, want in noodgevallen moet men de E-cat stoppen door de waterstof-druk te verminderen/weg te nemen, alsook de E-cat langdurig (langdurig!, immers, de nucleaire processen werken nog lang na!) na te koelen ('fail-to-open' via de gewone/normale waterdistributie). Hij vermeldt hierbij wel dat, bij een melt-down van het mengsel in de E-cat, alle nucleaire processen zouden stoppen, zodat de 'E-cat intrinsiek safe is', maar toch is zo'n melt-down allicht geen pretje voor de klant, want in dat geval moet minstens de E-cat zelf vervangen worden... ;-)

iv) Komt daarbij dat, ongeveer elke zes maanden (!), het katalytisch mengsel moet vervangen worden door een technicus van E-cat! (En dat zou toch ook al enkele tientallen euro's (per keer) kosten)...


En omwille van bovenstaande redenen, denk ik persoonlijk dat de E-cat, zoals hij nu werkt, eerder geschikt is voor vol-continue gebruik in (al dan niet, maar allicht vooral) industriële toepassingen. (Ruim bekeken, want de gemeenschappelijke verwarming van appartementsgebouwen zou ook al een nuttige toepassing kunnen zijn), maar dat de E-cat, zoals hij nu werkt, (voorlopig) nog niet geschikt is voor individueel thuisgebruik...

Door zijn commerciële focus, neemt Rossi dus toch wel veel risico's, immers, enerzijds zijn de (voorbije) testen kwalitatief (en kwantitatief) niet voldoende voor de wetenschappelijke wereld (peer review, publicaties e.d., vereisen beter uitgevoerde en langduriger testen), en anderzijds zou de markt (van de individuele thuisgebruikers), rekening houdend met de huidige gecompliceerde werking van de E-cat, zijn home-boiler (met E-cat), kunnen verwerpen... Maar toch wens ik hem, desalniettemin, veel succes (allicht eerst met de industriële toepassingen, denk, bijvoorbeeld, aan zijn 1MW-container-plant).


Verder zou er ook een probleem zijn met zijn Amerikaanse partner, die de verzending van de 1MW-container-plant niet in hun eigen naam willen doen, immers, voor invoer van nucleair materiaal in de VS, zijn er speciale vergunningen en toestemmingen nodig:

“When I Say a Thing, I Do It” : Rossi Commits to Launch 1 MW E-Cat Plant Despite Change in Plan (Ecat World)


En, als klap op de vuurpijl, is er ook deze recente persmededeling van zijn eerste business-partner (nu concurrent) Defkalion:

Defkalion GT announcement (10/10/2011, defkalion-energy.com)

Defkalion Green Technologies press release on Hyperion product line (Cold Fusion Now)

Defkalion Press Release (eCat News)

Maar professor Christos Stremmenos, zelf lid van de beheerraad van Defkalion (!!!), ook vroegere ambassadeur van Griekenland én vriend van Andrea Rossi, en die aan de universiteit van Bologna zelf ook nog onderzoek gedaan heeft in het domein van de koude fusie (en die Rossi in contact had gebracht met het Griekse Defkalion), en die bovendien een geloofwaardige en gerespecteerde fysicus is, reageert op deze persmededeling, en haalt, als lid van de beheerraad van Defkalion (!), zelf sterk uit naar het Griekse Defkalion, dat hij verwijt te lijden aan megalomanie, en het vertellen van leugens en het formuleren van valse beschuldigingen aan het adres van Rossi:

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=360&cpage=23#comment-94994

Stremmenos Accuses Defkalion of Lies and Megalomania; Defkalion Responds (pesn.com)

Christos Stremmenos defends Andrea Rossi -says Defkalion’s press release is based on “delusional fantasies” (E-cat World)

Defkalion Controversy Heats up Stremmenos Responds (energycatalyzer3.com)

Christos Stremmenos says E-cat is a big step for humanity (ECAT Report)

Defkalion’s eCat Core (eCat News)

Rossi vs. Defkalion in a Nutshell (E-cat World)

En persoonlijk ben ik daarom sterk geneigd om de kant van Rossi te kiezen... ;-)Mats Lewan van NyTeknik
(tussen de fotograaf van Focus.it en Rossi)
Foto gemaakt door Daniele PasseriniP.S. Voor meer informatie over de test van 6 oktober j.l., kunt u ook nog op onderstaande linken terecht:

eCat Science Witness List (eCat News)

TV: New test of the E-cat enhances proof of heat (Mats Lewan, nyteknik.se, 7 oktober 2011 13:12)

Here are the analyses of the latest E-cat test (Mats Lewan, nyteknik.se, 21 oktober 2011 07:30)

E-Cat Test Validates Cold Fusion Despite Challenges (pesn.com)

News: Photos of the October 6, 2011 E-Cat Test (peswiki = pesn)

News: Real-Time Updates on the October 6, 2011 E-Cat Test (peswiki.com)

Rossi Answers Questions on the E-Cat (pesn.com)

First commercial cold fusion reactor tested in Bologna (Cold Fusion Now)

Updates on the OCT. 6 E-Cat Test (Cold Fusion Now)

Updates Part 2 – E-CAT Test Aftermath (Cold Fusion Now)

Steam Punk (Cold Fusion Now)

New video on ecatdotcom (Cold Fusion Now)

Andrea Rossi Answers Critics (eCat News)

A Physicist Speaks And More (eCat News)

Esclusivo: E-Cat, il video del test di Bologna (Focus.it)

Rossi E-cat Attracting Some Media Attention (energycatalyzer3.com)

Focus and Applause For eCat (eCat News)

Focus.it Interviews Confindustria (eCat News)

Oct 6 eCat Analysis (eCat News)

eCat Propaganda (eCat News)

Christos Stremmenos says E-cat is a big step for humanity (E-cat World)

Data Indicates That Rossi’s October 6th E-Cat Demonstration Showed Nuclear Reaction (E-cat World)

Video summary of Bologna test released by Ecat.com (E-cat World)Na de test werd de E-cat module ontmanteld.
Foto gemaakt door Daniele PasseriniEn hier nog een woordje over de (vroegere) test van 7 juli j.l. :

Test E-Cat del 7 luglio 2011 (22passi.blogspot.com)


En voor wie wil deelnemen aan de 'Cold Fusion E-Cat Case Design Competition' : ;-)

Rossi Asks for Your Help in Developing E-cat for the Masses (energycatalyzer3.com)

Following Bologna Test, Andrea Rossi Works Towards 1 MW Plant Launch, Seeks Help in Designing an E-Cat “For the People” (E-cat World)

OS: Cold Fusion E-Cat Case Design Competition (Peswiki)


En ondertussen zijn er ook al een aantal artikelen verschenen in de reguliere media:

Some Media Outlets Begin to Pay Attention to the E-Cat (E-cat World)

Mainstream Media Finally Picking up on Rossi and E-cat (energycatalyzer3.com)

Hello Cheap Energy, Hello Brave New World (Forbes)

Cheap power: An overnight revolution (IDG News)

Cheap power: An overnight revolution -- Commentary (pesn.com)

Cold fusion rears its head as 'E-Cat' research promises to change the world (Wired.co.uk)

Does Italian Demo Show Cold Fusion, or Snake Oil? (tech.slashdot.org)

The Flow of Energy (pdf) - Science journal website has released a report based on the theory of the Rossi LENR reaction.

Dr. George Miley Replicates Patterson, Names Rossi (e-Cat Site)


En de (mijns inziens overdreven/onterechte) kritiek van S. Krivit heeft ook zijn gevolgen:

Controversial energy-generating system lacking credibility (w/ video) (physorg.com)


En verder kijken we alvast uit naar de belangrijke test (van de 1MW-plant) van 28 oktober aanstaande:

Rossi Planning New E-cat Test on October 28 (energycatalyzer3.com)

Friday, October 28, 2011 in Bologna Italy: Andrea Rossi Announces Date for 1MW E-Cat Plant Test (E-cat World)

Rossi Determined, Defiant as 1 MW Plant Test Approaches: “Now LENR Goes to the Market” (E-cat World)

28 Oct eCat Test Is Private (eCat News)


En hier kun je de test van 28 oktober aanstaande opvolgen:

News: October 28, 2011 Test of the One Megawatt E-Cat (Peswiki)

alsook op de blog(s) van Rossi zelf, die, volgens Peswiki (zie hogere link), elk uur verslag zal uitbrengen: (Op één of meer van onderstaande linken)

Blog-1 (Rossi)

Blog-2 (Rossi)

vrijdag 16 september 2011

Koude Fusie / E-Cat (Deel III) :

Meer informatie over de 1MW 'E-Cat'-plant van Andrea Rossi


Lees als inleiding eerst mijn vorige berichten over 'Koude Fusie' (in werkelijkheid LENR en CANR) en de E-cat:

Cold Fusion will soon be hot again (Daniel De Caluwé)

Cold Fusion/Koude fusie - Update/Vervolg (Daniel De Caluwé)

En voor meer en recente informatie over de 1MW 'E-Cat' (container-)plant van Andrea Rossi, verwijs ik naar een artikel van Pure Energy Systems:


Photo by Mats Lewan, Ny Teknik

Rossi's 1 MW Cold Fusion E-Cat Reactor Photos and Video Posted (pesn.com)


Photo by Mats Lewan, Ny Teknik

Er blijft wel enige onzekerheid over het aantal (grotere) E-cats die samen de 1 MW plant vormen, immers, Mats Lewan schreef toen dat deze container 52 E-cats bevatte, maar op zijn foto's tel ik er maar 51 (Aan de linkerkant: 4 rijen van 7 = 28 links; en rechts idem, alleen ontbreken er vooraan (rechts) telkens twee E-cats in de bovenste twee rijen (in totaal dus 4 ontbrekende E-cats in de bovenste twee rijen), maar in de 3de rij (rechts) van bovenaf (= de 2de rij rechts van onderaf) ontbreekt er slechts 1 E-cat, terwijl de onderste rij (rechts) volledig volzet blijft; van de 28 mogelijke E-cats aan de rechterkant, ontbreken er op de foto in totaal dus 5 E-cats, zodat er rechts slechts 23 overblijven, en er op deze foto in totaal slechts 51 E-cats (= 28 links + 23 rechts) geïnstalleerd zijn, maar uiteraard kan het ook zijn dat de 3de rij (geteld van bovenaf) aan de rechterkant nog niet helemaal geïnstalleerd was, immers, deze container moet maar klaar zijn tegen 28 oktober, en daarom kan het zijn dat Rossi nog met de installatie van deze container bezig was. Bovendien kan het zijn dat deze ontbrekende E-cat (op de 3de rij van bovenaf en aan de rechterkant) gebruikt werd voor de testen, waaraan Mats Lewan toen ook al deelnam.


One of the 27-kW modules that make up the 1 MW unit.
Screen shot from video by Mats Lewan, Ny Teknik.


Zij worden door de firma van Rossi gemaakt, en verzonden naar zijn partner in de VS, waar deze 1MW container-plant, vanaf eind oktober en gedurende ongeveer 2 maanden, uitgebreid getest zal worden.

Meer informatie via onderstaande linken:

Rossi's 1 MW Cold Fusion E-Cat Reactor Photos and Video Posted (pesn.com)

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=510&cpage=9#comment-72204

VIDEOS: Rossi’s “One Megawatt Plant” + New E-CAT Test (via Ny Teknik) (Cold Fusion Now, September 13, 2011)

Here’s Rossi’s one megawatt plant (Nyteknik.se) (Inclusief video!)

See the E-cat run in self-sustained mode (Nyteknik.se) (Inclusief video!)

Bologna & Uppsala Testing eCat? (ecatnews.com)

Rossi: Live Webcam Will Show Power Meters at E-Cat Demo (e-catworld)

NyTeknik Releases Videos and Photos of Rossi’s 1 MW Power Plant and a New E-Cat Test (e-catworld)

E-Cat Gets Some Attention in Dutch Public TV Documentary (pesn.com)


Vanaf eind oktober wordt de 1MW (container-)plant uitgebreid getest in de VS, maar daarnaast zullen er ook nog andere tests plaatsvinden:

The Ultimate Ni-H Cold Fusion E-Cat Test (pesn.com)

Update: Op 6 oktober zal er, door een select team van wetenschappers (wereldwijd) en in de universiteit van Uppsala (Zweden), ook een uitgebreide test uitgevoerd worden, op de grotere E-cats (van 27kw, die deel (52 stuks) uitmaken van de 1MW container plant):

Scientists to Test Cold Fusion E-Cat (pesn.com)


En hier vind u al een vooruitblik op de eventuele economische impact van deze technologie (op voorwaarde dat ze werkt, natuurlijk... ;-)

An Economist’s Thoughts on The E-Cat — Part One: Will the E-Cat Supplant Traditional Energy Sources? (e-catworld.com)


Interessant zijn ook deze video's (gemaakt door Steven Krivit), van interviews die ook door hem werden afgenomen, van, onder andere, Andrea Rossi en sommige van zijn collega's:

(Steven Krivit is zelf wel sceptisch, vooral omwille van het ontbreken van degelijke testresultaten, die de wetenschappelijke methode zouden moeten volgen, maar persoonlijk vind ik de video's van het interview met Rossi, met daarin ook uitvoerige uitleg over de werking van de kleinere en eerste E-cat's (inclusief de berekening van de excess-heat, maar zie hiervoor ook het rapport van Dr. Edmund Storms), erg overtuigend! Ik heb deze éénvoudige berekeningen van de energiebalans van deze kleine E-cat's zelf nagerekend, en bekom, net zoals prof. Storms, lichtjes andere resultaten, maar toch zijn dergelijke eenvoudige berekeningen wel overtuigend genoeg. Want met 1 gram H2 (per 24 uur), die in batch in de E-cat's geladen wordt, produceren die kleine E-cat's - volgens mijn berekeningen - zo'n 98.4 kWh (= 354240 kJ), en dat is 2498.2 keer méér energie dan men haalt uit de éénvoudige verbranding (= binding met zuurstof uit de lucht) van H2, immers, de (bovenste) verbrandingswaarde van H2 (Ho), bedraagt 141787 kJ/kg of 141.8 kJ per gram H2. En vergelijk dit met wat de (kleine) E-cat's produceren: 354240 kJ per gram H2, of 2498.2 keer méér dan bij gewone verbranding van H2! De (kleine) E-cat's produceren, per gram H2 (!) (die in batch geladen wordt), dus elk zo'n 4.1 kW, en dit gedurende 24 uur! En dit is alleen verklaarbaar door nucleaire processen!)

Rossi, Bianchini and Passerini Video Interviews Published
Posted on September 3, 2011 by Steven B. Krivit

(En hierin zijn de video's van het interview van Rossi het meest interessant, maar toch spijtig dat Krivit deel I (met de uitleg van Rossi over de werking van de E-cat, inclusief zijn berekening van de effectief geproduceerde energie) alleen nog vrijgeeft op aanvraag)

Zie ook: FULL STORY: Andrea Rossi – Energy-Catalyzer Index

En, zoals hoger vermeld, heb ik deze berekeningen zelf geverifieerd, en alhoewel ik daarbij lichtjes andere waarden gebruik, en dus lichtjes andere resultaten bekom, ben ik het grotendeels eens met de berekeningen die Rossi zelf maakte in deel I van die video. En daarover heb ik ook een berichtje gepost op zijn blog:

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=510&cpage=11#comment-73432 :

Daniel De Caluwé

September 16th, 2011 at 4:01 PM

Dear Mr. Rossi,

Although Mr. Krivit was very sceptical, I found the video’s of your interview very interesting. On it, you made a very good demonstration and explanation of the small E-cats, and I agree with the calculations you did (concerning the energy-balance). I also did the calculations and found that the small E-cat produced about 98.4 kWh (= 354240 kJ = 4.1 kW during 24h) per gram H2 (the amount the small E-cat consumes in 1 day), and this is 2498.2 times the energy we get if we just would burn the H2 (Ho of H2 = 141.8 kJ per gram H2). And for your information: Also Dr. Edmund Storms did a good review of this.

So, although Mr. Krivit was sceptical, for me, your demonstration and explanation of the small E-cat was very convincing.

So I wish you a lot of succes with the bigger ones and with the 1 MW plant.

Kind Regards,

Ir. Daniel De Caluwé, Belgium.


En daarop heeft A. Rossi dit antwoordje geschreven:

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=510&cpage=11#comment-73462 :

Andrea Rossi
September 16th, 2011 at 6:03 PM

Dear Daniel De Caluwè:
Thank you for your kind encouragement,
Warm Regards,
A.R.En ondertussen is er ook al een Engelstalig boek over de E-cat beschikbaar:

Know the “Secrets of E-Cat” (coldfusionnow)


Enz, enz... (Wordt later vervolgd!)

maandag 29 augustus 2011

Koude Fusie / E-Cat (Deel II) :
Wie werkt er aan?

(Dit is een vervolg aan mijn eerste bericht over koude fusie)


"Fooling around with Alternating Current (AC),
is just a waste of time: nobody will use it ever!"

(Thomas A. Edison, promoting 'DC', and rejecting 'AC' of N. Tesla)

1. Who is working on Cold Fusion and who has patents?

Lees daartoe deze linken:

http://energycatalyzer3.com/news/who-has-patents-on-cold-fusion-devices

http://energycatalyzer3.com/news/who-is-working-on-cold-fusion

https://coldfusionnow.wordpress.com/2011/07/25/roy-virgilio-releases-more-details-on-piantelli-research/

http://coldfusionnow.wordpress.com/2011/08/16/new-piantelli-group-patent/

http://coldfusionnow.wordpress.com/2011/08/18/review-of-cold-fusion-patents/

http://coldfusionnow.wordpress.com/2011/08/21/review-of-cold-fusion-patents-piantelli-pct-2/

http://coldfusionnow.wordpress.com/2011/08/27/review-of-cold-fusion-patents-widom-and-larsen/

http://coldfusion3.com/blog/new-jersey-company-developing-fusion-process

http://coldfusion3.com/blog/israelius-company-researching-cold-fusion

http://coldfusion3.com/blog/us-venture-capitalists-interested-in-cold-fusion

http://coldfusion3.com/blog/australian-company-not-developing-cold-fusion

http://coldfusion3.com/blog/intelligence-report-indicates-pentagon-believes-in-cold-fusion

http://coldfusion3.com/blog/german-company-doing-cold-fusion-research-in-berlin


2. Vervolg/Update E-Cat van Rossi:

Meer en verdere informatie over de E-cat van Rossi via deze
linken:It will take about two years until you see this for sale at your local Wal-Mart
(En idem allicht voor de Aldi... ;-)http://energycatalyzer3.com/news/a-little-more-background-on-ampenergo-is-available

http://energycatalyzer3.com/news/few-details-of-us-e-cat-deal-and-production-plans-available

http://coldfusion3.com/blog/giuseppe-levi-goes-on-record-to-discuss-e-cat

http://coldfusion3.com/blog/rossi-would-not-need-a-patent-to-sell-e-cats-in-the-usa

Enz, enz...

Vervolg: zie deze thread van mijn progressief forum

dinsdag 16 augustus 2011

Cold Fusion will soon be hot again"Fooling around with Alternating Current (AC),
is just a waste of time: nobody will use it ever!"

(Thomas A. Edison, promoting 'DC', and rejecting 'AC' of N. Tesla)


LENR = Low Energy Nuclear Reactions
CANR = Chemically Assisted Nuclear Reactions

also known as 'Cold Fusion' :
Ik blijf er alvast in geloven! :


Wetenschappelijk:

LENR-CANR.ORG

http://www.iscmns.org/

http://www.iscmns.org/library.htm

http://jcfrs.org/indexe.html

http://www.lnf.infn.it/public/

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/

http://www.generalfusion.com/

http://pages.csam.montclair.edu/~kowalski/cf/

http://www.dieterbritz.dk/fusweb/index.php

http://coldfusion-miles.com/

Enz, enz...Verslaggeving en discussie:

http://peswiki.com/index.php/News:Cold_Fusion

http://www.nyteknik.se/taggar/?tag=Cold+Fusion

http://coldfusionnow.wordpress.com/

https://ecatsite.wordpress.com/

http://world.std.com/~mica/cft.html

http://energycatalyzer3.com/

http://coldfusion3.com/

http://rossifocardifusion.com/

New Energy Times

http://www.infinite-energy.com/

http://ecatreport.com/

http://ecatnews.com/


Enz, enz...'Cold fusion will soon be hot again...'

Let vooral op wat er zoal in het najaar zou kunnen gebeuren...

Hier alvast een paar linken:

http://sms.cam.ac.uk/media/1150242

Nobel laureate touts E-Cat cold fusion (pesn.com)

E-Cat produceert 800 procent meer energie dan input (niburu.nl)

Koude kernfusie binnenkort commercieel levensvatbaar (niburu.nl)


Verder op te volgen via (vooral):

http://peswiki.com/index.php/News:Cold_Fusion

http://www.nyteknik.se/taggar/?tag=Cold+Fusion

http://coldfusionnow.wordpress.com/

https://ecatsite.wordpress.com/

http://world.std.com/~mica/cft.html

http://energycatalyzer3.com/

http://ecatnews.com/

http://ecatreport.com/

Enz, enz...


Maar er is ook enige controversie:

http://pesn.com/working/includes/footers/Rossi-Defkalion_controversy.htm

http://newenergytimes.com/v2/sr/RossiECat/AndreaRossiAndHisEnergy-Catalyzer.shtml


De betrokkenen:


Rossi:

http://www.journal-of-nuclear-physics.com/

http://leonardocorp1996.com/


Defkalion Green Technologies (Greece):

http://www.defkalion-energy.com/


De koude fusie gemeenschap:

http://pesn.com/working/includes/footers/Rossi-Defkalion_controversy.htm

http://www.nyteknik.se/taggar/?tag=Cold+Fusion

http://coldfusionnow.wordpress.com/

https://ecatsite.wordpress.com/

http://energycatalyzer3.com/ 
http://newenergytimes.com/v2/sr/RossiECat/AndreaRossiAndHisEnergy-Catalyzer.shtml

http://world.std.com/~mica/cft.html

Enz, enz...

Cold Fusion Patent Fight Could Be Developing in Italy (coldfusion3.com)
 
One Megawatt E-cat Test Will Take Place in US (coldfusion3.com)

Defkalion Going Ahead with Cold Fusion Device Production without Andrea Rossi (coldfusion3.com)

 

Do Hyperions Dream of E-Cat Reactor Cores? (Peswiki)

Rossi – Defkalion : The Split Remains (Cold Fusion Now)

 

Rossi-Defkalion Still Divorced (Ecatnews)

Maar niet getreurd, immers, zo zijn er, wat de E-cat (van Rossi) en de Hyperion (de 'verbeterde'/commerciële E-cat van Defkalion) betreft, dus twee paarden waarop we kunnen wedden:

i) Ofwel heeft Defkalion weldegelijk een 'verbeterde' en/of commerciële versie van de E-cat van Rossi, en probeerden ze tevergeefs om Rossi bij hun projecten te blijven betrekken (en nog verder met Rossi samen te werken), ofwel hebben ze weldegelijk gelogen, maar dan is er nog steeds de samenwerking van Rossi met de Amerikanen:

ii) Rossi heeft ook een samenwerkingsverband met een Amerikaanse firma, en beweert dat ze in oktober van dit jaar een 1MW centrale klaar zullen hebben. En pas dan zal hij, samen met zijn Amerikaanse partner, een persconferentie geven. Er zijn bovendien ook al wetenschappers uitgenodigd om de opstelling te verifiëren...

Alhoewel het Griekse Defkalion momenteel minder geloofwaardig lijkt, en optie ii) dus meer kans op slagen lijkt te hebben, blijven er dus toch nog steeds twee paarden om op te wedden, te weten het Griekse Defkalion (minder zeker) en Rossi met de Amerikanen...

We zien wel wat het wordt, maar het blijft, hoedanook, wel erg spannend!

Lees het vervolg van deze story op mijn progressief forum
______________
P.S. En zelfs indien de E-cat (en de Hyperion) later een grote kwakkel zouden blijken te zijn, dan nog zijn er voldoende andere interessante ontwikkelingen in het domein van de 'koude fusie', zodat we dit domein zeker zullen moeten blijven volgen!

Alice Bailey
en
Nieuwe EnergietechnologieënBuilders and warriors, strengthen the steps.
Reader, if thou hast not grasped:
read again, after a while.

The predestined is not accidental,
and the leaves fall off in due time.
Yet the winter is but the messenger of spring.

All is revealed; all is attainable.

(Leaves of Morya's Garden, book one)Op mijn progressief forum, heb ik een aantal informatie-draden toegevoegd, die handelen over zeer geavanceerde nieuwe technologieën, waar, mijns inziens (het betreft dus een persoonlijke mening en interpretatie), reeds naar verwezen werd door Alice Bailey :

Uit A Treatise on Cosmic Fire (1925)

(geschreven in 1925!)

Op deze pagina staat dit:

A group of scientists will come into incarnation on the physical plane during the next seventy-five years (dus van 1925 tot 2000) who will be the medium for the revelation of the next three truths concerning electrical phenomena. A formula of truth concerning this aspect of manifestation was prepared by initiates on the fifth Ray at the close of the last century (geschreven in 1925, dus de 'last century' was toen de Victoriaanse 19de eeuw, met Blavatsky, Clerk Maxwell, Tesla, ...enz,enz), being part of the usual attempt of the Hierarchy to promote evolutionary development at the close of every cycle of one hundred years. Certain parts (two fifths) of that formula have worked out through the achievements of such men as Edison and those who participate in his type of endeavor (zoals, onder andere, Nicola Tesla), and through the work of those who have dealt with the subject of radium and radioactivity. Three more parts of the same formula have still to come, and will embody all that it is possible or safe for man to know anent the physical plane manifestation of electricity during the fifth subrace.

En wat zou die resterende 3/5 dan kunnen zijn?

Wel, mijns inziens, gaat het over de experimenten van Bedini (zie Bearden/Bedini) (Voor een inleiding kun je ook hier en hier terecht), alsook over koude fusie (Low Energy Nuclear Reactions) en de 'Technology of Light' van Benjamin Creme...

Het is de toekomst van de mensheid, maar uiteraard zul je daarover in Vlaanderen niet veel terugvinden, en bovendien wordt je ervoor weggepest van 'fora' (waar men crapuul wél zijn gang laat gaan), zoals ik jaren geleden zelf ondervonden heb... En nochtans overdreef ik nergens mee, ook niet met mijn voorzichtige verwijzing naar deze nieuwe domeinen, en zeker niet met mijn verhaal over het klimaat, maar het was wel een reden voor sommigen, waaronder 'camilleonline', om me systematisch weg te pesten van sommige fora...

Het zij zo, maar de toekomst blijft wél in deze domeinen liggen, en dit schrijf ik als burgerlijk werktuigkundig en elektrotechnisch ingenieur, richting energietechnieken...

En dit had ik ook reeds besproken op het oude én het nieuwe forum van niburu.nl:
Lees daartoe mijn berichten (van mij, met het userid 'Zoeker') in deze thread :

Re: Waar komt de energie vandaan ?

door Zoeker » 04 jul 2011, 22:06
Antwoord: die energie komt uit de 4de ether, en het betreft speciale elektrische verschijnselen, die zich niet op een gewone manier voordoen. (Vandaar dat Bedini het 'radiant energy' of 'negatieve energie' noemt ('koude' elektriciteit) 
johanuw schreef:
Wanneer Nulpuntenergie inderdaad werkt is dat natuurlijk fantastisch Alleen 1 ding staat met niet echt aan. We trekken ergens energie vandaan, maar we hebben geen idee waar vandaan ! Misschien uit de omgeving, uit onszelf, een parallelle dimensie, het wifi netwerk van de buren ? Zelf ben ik erg huiverig om dit te gaan gebruiken zonder dat ik weet waar die energie vandaan komt. Iemand enig idee ? Groeten.
Wel, mijn antwoord zal u allicht verrassen, maar de speciale elektrische verschijnselen die Bedini zo mooi aangetoond heeft, en die anders zijn dan de reeds gekende elektrische verschijnselen, hebben, volgens de boeken van Alice Bailey en Djwahl Khul, te maken met de 4de ether, ook al is daarvan het bestaan nog (steeds) niet bewezen... Men kan het dus 'wetenschappelijk niet verantwoord' noemen, maar toch heeft Bedini met zijn experimenten aangetoond dat we hier te maken hebben met bijzondere elektrische verschijnselen, die, volgens Bailey, te maken hebben met de 4de ether: We gaan dus even te rade bij Alice Bailey en de meester DK, want zij hebben deze fenomenen al lang bij voorbaat voorspeld:
The coming into power of this fourth Ray at any time (and such an advent may be looked for towards the close of this lesser cycle, which ended in 1924) will produce a corresponding activity in connection with the fourth subplane in each plane, beginning with the fourth physical ether; this will result in the following effects: First, physical plane scientists will be able to speak with authority anent the fourth ether, even though they may not recognize it as the lowest of the four etheric grades of substance: its sphere of influence and its utilization will be comprehended, and "force" as a factor in matter, or the electrical manifestation of energy within definite limits, will be as well understood as is hydrogen at this time. Indications of this can already be seen in the discovery of radium, and the study of radioactive substances and of electronic demonstration. This knowledge will revolutionize the life of man; it will put into his hands that which occultists call "power of the fourth order" (on the physical plane). It will enable him to [429] utilize electrical energy for the regulation of his everyday life in a way as yet incomprehensible; it will produce new methods of illuminating, and of heating the world at a small cost and with practically no initial outlay. The fact of the existence of the etheric body will be established, and the healing of the dense physical body, via the etheric body, by force utilization and solar radiation, will take the place of the present methods. Healing will then fall practically into two departments: 1. Vitalization, by means of: 1. Electricity. 2. Solar and planetary radiation. 2. Definite curative processes, through the occult knowledge of: 1. The force centers. 2. The work of the devas of the fourth ether. Transportation on sea and land will be largely superseded by the utilization of air routes and the transit of large bodies through the air, by means of the instantaneous use of the force or energy inherent in the ether itself, will take the place of the present methods.
En ook de volgende pagina in dat boek is interessant:
Religious students will study the side of manifestation we call the "life side" just as the scientist studies that called "matter," and both will come to a realization of the close relation existing between the two, and thus the old gap and the ancient warfare between science and religion will be in temporary abeyance. Definite methods of demonstrating the fact that life persists after the death of the physical body will be followed, and the etheric web will be recognized as a factor in the case. The connection between the different planes will be sought, and the analogy between the fourth etheric subplane and the fourth or buddhic plane (the fourth cosmic ether) will be studied, for it will be realized that the life of those Entities, Whom we recognize as the planetary Logoi, pours [430] through our scheme from the fourth cosmic plane, the cosmic buddhic, and thus in a very special sense through all lesser correspondences. The alignment will be as follows: 1. The fourth cosmic plane, the cosmic buddhic. 2. The fourth cosmic ether, the fourth plane of the system, the buddhic. 3. The fourth etheric subplane of our physical plane. There is thus a line of least resistance from the planes of the cosmos, producing a special activity in connection with the Heavenly Men, demonstrating on Their Own plane, and sequentially in connection with the units in Their bodies on lower levels. Lines of force, extending from our scheme extra-systemically, will be a recognized fact, and will be interpreted by scientists in terms of electrical phenomena, and by the religious man in terms of life, - the life force of certain Entities. Philosophic students will endeavor simultaneously to link these two schools of thought, and to demonstrate the factor of the intelligent adaptation of the electrical phenomena which we call matter, - of that energized active material we call substance, - to the life purpose of a cosmic Being. In these three lines of thought, therefore, - scientific, religious, and philosophic, - we have the beginning of the conscious building, or construction of the antahkarana of that group which we call the fifth root-race. On the fourth subplane of the astral plane, a similar activity will be noted as in process. The inflowing force will cause an astral stimulation in the bodies of many of the human family who are still on that subplane, and will bring about an awakening of the desire for harmony in a new manner. This will work out relatively well in the sixth subrace. It should be remembered that numbers of the old Atlanteans (fourth root-race men) will respond to [431] the stimulation and will find their way into incarnation at that time, for the four and the six are always closely allied. We have another suggestive analogy in the fact that the devas of the fourth ether will be soon swinging into recognized utility and that in the sixth subrace the deva evolution will be exceedingly prominent. The fourth plane is the plane of at-one-ment for certain deva and human units, and certain groups (the fourth Creative Hierarchy and the sixth Deva Hierarchy) have a pronounced karma to work out together. One can now see the supreme importance of the human Hierarchy, the fourth in this sequence of planes and ideas. * Second Cosmic Plane - Seven Cosmic Logoi. * Fourth Cosmic Plane - Seven Rishis of the Great Bear. * Second Solar Plane - Seven Heavenly Men. * Fourth Solar Plane - Seven centers of the seven Heavenly Men in the fourth cosmic ether. * Fourth subplane of the solar physical - Seven centers of the human unit in ether of the fourth order. The beauty of the interlocking system will be apparent, even though it may not be so immediately understandable wherein lies the relation between these complexities of entities. We must ever remember that we are considering the force or life-energy of these entities as it pours into, and works through definite, material, substantial forms.

door Zoeker » 16 jul 2011, 12:11

En nog verder staat ook dit:
A group of scientists will come into incarnation on the physical plane during the next seventy-five years (dus van 1925 tot 2000) who will be the medium for the revelation of the next three truths concerning electrical phenomena. A formula of truth concerning this aspect of manifestation was prepared by initiates on the fifth Ray at the close of the last century (geschreven in 1925, dus de 'last century' was toen de Victoriaanse 19de eeuw, met Blavatsky, Clerk Maxwell, Tesla, ...enz,enz), being part of the usual attempt of the Hierarchy to promote evolutionary development at the close of every cycle of one hundred years. Certain parts (two fifths) of that formula have worked out through the achievements of such men as Edison and those who participate in his type of endeavor (zoals, onder andere, Nicola Tesla), and through the work of those who have dealt with the subject of radium and radioactivity. Three more parts of the same formula have still to come, and will embody all that it is possible or safe for man to know anent the physical plane manifestation of electricity during the fifth subrace.
Over die 3/5 die nog moet komen ('Three more parts of the same formula have still to come') wil ik nog dit kwijt:
i) Vrije energie (wat mij betreft terug (her)ontdekt door Bedini/Bearden), in zijn verschillende vormen en toepassingen, is allicht één van de drie zaken die nog moesten komen. En dit zal allicht resulteren in minstens een aantal kleine toepassingen, maar, ik vermoed dat het ook nodig is om de 'Technology of Light' verder te ontwikkelen... (zie deel iii)
ii) Koude fusie, zoals, onder andere, bedreven door A. Rossi, zal, volgens Benjamin Creme, de eerstvolgende grote stap zijn in onze energievoorziening, een stap die we nu zouden moeten nemen, indien er meer aandacht en onderzoek naar zou gaan...
iii) Maar daarna komt, volgens Benjamin Creme, 'The Technology of Light', en dit in samenwerking met, jawel, de Space Brothers... Maar let op: deze technologie, die gevaarlijker zou kunnen zijn dan atoomenergie, krijgen we alleen als er wereldwijd vrede is. De mensheid krijgt deze technologie alleen op voorwaarde dat er wereldwijde samenwerking is, en alleen op voorwaarde dat alle oorlogen definitief tot het verleden behoren. En deze technologie heeft, volgens Benjamin Creme, te maken met de zon én het aardmagnetisch veld! Maar de Space Brothers zijn, met hun ufo's, wel al bezig om ons daarop voor te bereiden, getuige daarvan de vele graancirkels, die vaak gemaakt worden op knooppunten van het magnetisch en etherisch veld van onze Aarde. En dit zou ook te maken hebben met die toekomstige 'Technology of Light'. (En, mijns inziens, heeft 'vrije energie' (zie i) er ook mee te maken...
Maar let wel op: 'Koude fusie' (in één of andere aangepaste vorm), zou wél eerst komen. De mensheid en de wetenschappers zouden zich dus wel eerst en vooral moeten richten op het haalbaar maken van 'koude fusie'... (dat is de mening van Benjamin Creme, waar ik het momenteel nog steeds volledig mee eens ben... 

The insecurity of the Internet,
an ongoing frustration!


Beste lezer,

Ik ben al een tijdje actief op het internet, en was me daarbij steeds bewust van de gevaren, zeker ook omwille van het feit dat ik vaak niet-anoniem deelnam aan vaak zeer delicate discussies...

Maar omdat ik me altijd bewust was van de risico's, was ik ook erg voorzichtig, en had ik meer dan gemiddeld oog voor internet-veiligheid. En dat was ook nodig, immers, in bepaalde periodes werd ik herhaaldelijk geviseerd door hackers, wat goed te zien was aan het vaak exponentieel stijgen van het aantal alarmen en waarschuwingen van mijn diverse beveiligingen, en dit op welbepaalde momenten van de dag of in de week, terwijl het op andere momenten dan weer heel rustig was (bijna geen waarschuwingen of alarmen). En dit was zo van bij het begin, toen ik nog gebruik maakte van MS Windows 98, toen nog beveiligd met Norton Internet Security, waar je jaarlijks toch erg veel voor moest betalen. In die periode registreerde mijn beveiliging vaak ook 'Paarden van Troje', inbreuken, die je alleen maar kon aangeven indien ze afkomstig waren van klanten van de eigen Belgische internet-provider. Maar begin maar eens om ook inbreuken aan te geven bij de abuse-departementen van buitenlandse internet-providers, zoals, bijvoorbeeld, die in China, Japan of Rusland. Ik heb het ooit een keertje gedaan, maar nooit een antwoord gekregen... ;-)

En nadien gebruikte ik ook nog Windows XP, steeds 'goed beveiligd' met Norton Internet Security, tenminste dat dacht ik toch. Tot ze, op een bepaald moment en bij een update, doodleuk vroegen of ik extra wou betalen om ook beveiligd te zijn tegen 'keyloggers', je weet wel, dat is de malware waarmee hackers registreren welke paswoorden je intypt e.d. En hierbij verwees Norton naar een programma, waarmee je kon detecteren of jouw computer geïnfecteerd was met keyloggers... En wat bleek? Er stonden toen, inderdaad, al keyloggers op mijn systeem. Heel de tijd, toen ik met Windows 98 - en nadien met Windows XP - werkte, had ik dus de illusie dat ik goed beveiligd was door Norton Internet Security, maar klaarblijkelijk had ik toch keyloggers op mijn pc, en daarmee kunnen hackers doodleuk paswoorden registeren!

Dit was meteen ook de laatste dag dat ik werkte met MS Windows en Norton Internet Security! Sindsdien ga ik niet meer met MS Windows op het wereldwijde internet, en ben ik ook overgeschakeld op linux, gratis 'down' te laden, en gratis te beveiligen. Maar toch maak ik me geen illusies, want ook met firefox onder linux, en gratis - 'true stealth' (cfr. de strenge ShieldsUp-test van grc.com) - beveiligd met ..., heb ik al zeer rare dingen meegemaakt, en ook met deze zeer goede en overigens gratis beveiliging van linux, registreerde ik vaak aanvallen, afkomstig van ip's uit China, Japan en Rusland, en dergelijke aanvallen kun je alleen maar aangeven bij de providers in die landen zelf... ;-)

U zult begrijpen, beste lezer, dat ik nog geen klein beetje gefrustreerd ben over de stiefmoederlijke behandeling van de veiligheid op het internet. Maar de schuld ligt niet alleen bij de leveranciers van browsers, en beveiligings- en e-mail software, nee, ik wijs ook met een erg verwijtende vinger naar onze internetproviders, want zij zouden ook veel meer kunnen doen dan nu het geval is! Want waarom geven ze standaard niet de mogelijkheid om te werken met https (beveiligde verbindingen, zoals bij bankverrichtingen) en/of met proxy-servers? En waarom worden e-mail berichten niet standaard beveiligd, zodat derden (buren, mensen in jouw straat/de wijk, hackers, computercriminelen, de maffia, enz, enz...) niet mee kunnen lezen welke berichten je verzendt en ontvangt? Waarom moet de gebruiker daar extra software voor aanschaffen en/of extra inspanningen voor doen?

Lees, in dat kader, ook mijn berichten in reactie op de uitzending 'We zijn gezien' (Panorama 1/5/2011 - Canvas - VRT) :

http://actua.canvas.be/panorama/archief/panorama-15-we-zijn-gezien/#comment-79397

en

http://actua.canvas.be/panorama/achtergrondinfo/we-zijn-gezien-152011-2/#comment-79390

Het moge dus duidelijk zijn dat de internet-providers veel meer zouden kunnen doen dan ze nu doen! (Bovendien kunnen ze - en mogen ze, wat mij betreft - de gegevens jaren bewaren voor de politie en/of de staatsveiligheid, maar zo ben je dan tenminste toch beveiligd tegen buren, de wijk, currieuzeneuzen, hackers, internet-criminelen en/of de maffia!)

En de politie en/of de staatsveiligheid? Voor hun heb ik geen geheimen, maar waarom voorzien ze, op hun websites, zelf niet in de mogelijkheid om proxy-servers te gebruiken, waarvan alleen zij de gegevens bewaren, zodat ze iedereen (en indien nodig) altijd kunnen controleren, maar zodat onze privacy dan tenminste toch beschermd is tegen buren, de wijk, currieuzeneuzen, hackers, internet-criminelen en/of de maffia? Ook zij zouden dus meer kunnen doen!

woensdag 15 juni 2011

To the young people of Spain,
Greece, and in the Middle East,
and to the young people everywhere :

Ask for a more humane worldwide economic system, now!To the young people of Spain, who are gathering at the squares in Madrid, Barcelona and other cities in Spain,

To the young people of the Middle-East, who are gathering at several squares in some major cities in the Middle-East,

To the people of Ireland and Greece,

And to the poor people of Africa, and everywhere else in this world,


At the moment, we are living 'apart together' with about 6.7 billion people, on this small - but beautiful - planet Earth. At the end of this year, this will become 7 billion people, and at about 2040 or 2050 or so, we will be with 10 billion people, living (or dying) on this small planet Earth.

Although a lot of food is thrown away and wasted, especially in the rich and wealthy countries, where only the best products are delivered to the markets, and where the rest is thrown away; and taken into account that drinking water levels in many countries are low and very critical now, and that climate change will cause a lot of extra problems, we all must be aware that we better change the present inhumane worldwide economic system, so that it serves everybody on this planet, and that it better preserves the planet as a whole.

Dear young people of Spain, and everywhere else in this world, where you gather in the streets and at the squares in your cities, to protest against the present situation in your countries, why not - at the same time - protest against the cruel and inhumane worldwide economic system too?

Why do we still accept this cruel system any longer? Why do we still accept that we - and certainly a lot of people in the third world - have to work as slaves to support this cruel system, based on exaggerated competition and slavery of all?

Why are the people of Africa, and many other countries, so poor? And why are other people so rich? Even people in the rich countries - more and more - have to work as slaves too, in a system of exaggerated - and (for)ever increasing -  competition!

Also, because of the ever increasing competition, recently also coming from 'the emerging and growing markets', economists and politicians in the richer countries are all saying that their countries have to become 'more competitive', and therefore all social services (like pension, unemployment and sickness benifits, ..., and so on), and budgets for development aid and immigration services as well, are coming more and more under severe stress! In order to be, or to remain, or to become 'more competitive', we all will have to work as slaves, with almost no social rights, like they do in China, and other parts of the (third) world! And yes, the economists are right when they say that our economies would be 'more competitive', when we give up all our social rights, and development aid and immigration services as well, and when all our social security systems will be brought down! Our economies also will be 'more competitive', when we all will live and work - more and more - like slaves, like a lot of people and children already do in the third world. Yes, our economists and politicians are right when they say that our economies will be 'more competitive', if we behave - more and more - as animals, and live and work like slaves! ;-)

But, dear people, why do we so easily accept this 'evolution' in the wrong direction? Why don't we ask that social services (like pension, unemployment and sickness benifits, ... and so on) are increased or installed in ALL countries, worldwide, so that everybody gets a better life? And why don't we also ask more respect for the environment (our beautiful planet Earth has a lot of stress, because of our way of living, and due to our present wasting economic system)!

Why do we still (and so easily) accept the present cruel worldwide economic system, that is based on exaggerated competition (in the rich countries) and slavery (in most of the poor countries), a worldwide system that is cruel and inhumane, even not optimal (there are a lot of losses, not only of people and of the environment, but also of many products, that are thrown away and wasted, and that are not given free to the very poor people and countries), a worldwide system that has no respect for the people, the Earth and the environment, and that, if we don't change it, will kill us all. (Why? Because we will have to compete as over-populated rats, in a small cage, biting each others throats, until our very last breath).

Does this mean that we have to convert to the past communist systems, that have proven to be cruel also? (People in communist countries were not free, and were not allowed to practice there religions, and were also suppressed by their governments and their systems).

The answer is no: No, we don't have to convert to past communist systems, that have proven to be bad also.

What we need now, is worldwide co-operation! We need a strongly moderated worldwide economic system, with a human face, that serves all (worldwide), and that is based on co-operation, and not on exaggerated and cruel competition. That's what we need!

So, young people of Spain, and everywhere else in this world, where you gather in your streets and at your squares, in many of your cities, please take this into account! Go to your governments and to your parliaments, to your politicians, and also to the European Union (Commision and/or Parliament), maybe invite the European president (Van Rompuy), or the president of the European Commision (Barosso), and also go to the United Nations, to the G3, G4, G5, G6, G7, G8, G10, G20, and even to the Bilderberg Conference, and ask for a strongly/sufficiently moderated worldwide economic system, with a human face, that serves all (worldwide), and that is based on co-operation, and not on slavery and exaggerated competition!

Kind Regards,

Ir. Daniel De Caluwé, Belgium

donderdag 9 juni 2011

About the Universality and Unity
of
Spiritual Experiences.

0. Introduction:


One Temple for all,
for all, One God.

Manifold worlds dwell in the Abode of the Almighty,
and the Holy Spirit soars throughout.

The Renovation of the World will come,
the prophecies will be fulfilled.

People will arise and build a New Temple

(Leaves of Morya's Garden, Book One)Vooreerst: Deze morgen had ik weer een aantal gedachten over en voor mijn blog. Ik heb de naam veranderd in 'Pensées', maar dit is geenszins een verwijzing naar de strikt rationalistische opvattingen van mensen zoals René Descartes. Nee, dan zit ik filosofisch allicht iets dichter bij Blaise Pascal, en rekening houdend met het feit dat mijn blog allicht meer over gevoelens dan over gedachten zou kunnen gaan, en dat ook de intuïtie een grote rol speelt en steeds meer zou moeten spelen, is er toch een grote kans dat ik dit later opnieuw zal moeten veranderen. ;-) We zien wel... Een tweede gedachte was dat ik ook in het Engels zou kunnen schrijven, en zo méér mensen zou kunnen bereiken. Ook dat moet ik nog verder in overweging nemen. Misschien maak ik deze blog wel dubbel: zowel in het Nederlands als in het Engels, we zien wel... ;-)

Maar over het onderwerp nu. Ik weet al langer dat spirituele ervaringen universeel zijn, en niet alleen dat ze universeel zijn, maar ook dat ze één zijn. Mensen die een hogere dimensie raken, weten en ervaren dit. Op dergelijke momenten weten en ervaren ze dat spiritualiteit de grenzen tussen de verschillende religies en opvattingen overstijgt. De spirituele ervaring is één en universeel. Goeroes, zoals Sai Baba van Shirdi en van Puttaparti (Sri Sathya Sai Baba) hebben dit ook aangetoond. Echte spiritualiteit is één en overstijgt de grenzen tussen de verschillende religies en opvattingen. Misschien hierover later meer...

En later moeten we het ook nog hebben over spiritualiteit en politiek, links en rechts, en hoe het mogelijk is om tegelijkertijd spiritueel en 'links' (lees : sociaal-economisch links) te zijn... Maar hierover later meer... ;-)

En een verdere bedenking is deze: in deze eerste berichten van mijn blog ben ik eerder geneigd om een aantal zeer diverse onderwerpen aan te brengen, zonder ze evenwel onmiddellijk verder uit te werken, want dat komt dan eventueel later wel. En het feit dat ik hier momenteel maar sporadisch berichten post, heeft ook te maken met het feit dat ik dergelijke onderwerpen vroeger al uitvoerig besproken heb (bijvoorbeeld ook op het forum van niburu, alsook op het forum van tertulia, waar ik systematisch werd weggepest ;-), en dat ik momenteel niet zo'n behoefte voel om (veel) te schrijven. Maar misschien komt dat later wel terug. We zien wel. Wat deze blog betreft wil ik geen dwang, en kies ik voor een organisch-cyclische evolutie.